Odkazy

Časopisy domácí:
http://www.zememeric.cz/
http://klaudyan.psomart.cz/
http://geobusiness.cz/
http://www.geografickerozhledy.cz/
http://www.cestovatel.cz/

Časopisy zahraniční:
http://www.maphistory.info/journals.html

České vysoké školy s (částečnou) výukou kartografie:
Technická univerzita v Liberci, Pedagogická fakulta, katedra geografie
Univerzita Palackého v Olomouci, Přírodovědecká fakulta, katedra geoinformatiky
VŠB-TU Ostrava, Hornicko-geologická fakulta, institut geoinformatiky
Západočeská univerzita, Fakulta aplikovaných věd, katedra matematiky, oddělení geomatiky
ČVUT v Praze, Fakulta stavební, katedra mapování a kartografie
Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, katedra aplikované geoinformatiky a kartografie
Jihočeská univerzita, Pedagogická fakulta, katedra geografie
Univerzita J.E. Purkyně, Laboratoř geoinformatiky

České instituce:
Česká asociace pro geoinformace
Česká geografická společnost (ČGS)
Český úřad zeměměřický a katastrální
Geografická a Hydrometeorologická služba AČR
Historický ústav Akademie věd České republiky
Kartografická společnost České republiky
Výzkumný ústav geodetický, topografický a kartografický

Zahraniční instituce:
Mezinárodní kartografická asociace (ICA)
Komise pro historii kartografie Mezinárodní kartografické asociace
Geographic Information for Suistable Development (GISD)
Global Mapping
Digital Earth
GMES
INSPIRE

Světové portály zabývající se historií kartografie:
Rozcestník k dalším stránkám zabývajícím se dějinami kartografie v nejrůznějších podobách
Projekt knižních Dějin kartografie

Staré mapy:
http://oldmaps.geolab.cz/
http://www.brunias.com/
http://fax.libs.uga.edu/hmaps/

Software ke stažení:
GIS GRASS


Datové zdroje:
Český statistický úřad (ČSÚ)
Food and Agriculture Organization (FAO)
Geografická data ČR pro GRASS


Mapové zdroje:
http://mapy.crr­.cz
http://geopor­tal.cenia.cz/
http://mapy.cz
http://supermapy.czMultimediální učebnice Kartografie a Geoinformatiky,
© Obsah: V. Kaplan, K. Keprtová, M. Konečný, Z. Stachoň, K. Tajovská
© Design: Z. Podhrázský, Z. Stachoň
Geografický ústav PřF MU Brno, Kotlářská 2, Brno 611 37, Tel. (+420) 549 49 4925