Předcházející kapitola : Dělení a klasifikace zobrazení
Následující kapitola : Křovákovo zobrazení

1.4.3. Geodetické referenční systémy a kartografická zobrazení ČR

Geodetické referenční systémy, které jsou závazné pro území ČR, upravuje Nařízení vlády z 19.4.1995. Podle tohoto nařízení jsou závaznými geodetickými referenčními systémy následující:

Jednotlivé geodetické referenční systémy jsou definovámy na určitém kartografickém zobrazení, na konkrétním elipsoidu a dalšími technickými parametry. Následující přehled shrnuje nejdůležitější z nich:

Předcházející kapitola : Dělení a klasifikace zobrazení
Následující kapitola : Křovákovo zobrazení


Multimediální učebnice Kartografie a Geoinformatiky,
© Obsah: V. Kaplan, K. Keprtová, M. Konečný, Z. Stachoň, K. Tajovská
© Design: Z. Podhrázský, Z. Stachoň
Geografický ústav PřF MU Brno, Kotlářská 2, Brno 611 37, Tel. (+420) 549 49 4925